Fangstjournalen

Fangstjournalen og persondata

1. Oplysninger om Fangstjournalen ved DTU Aquas behandling af dine persondata

I nogle situationer indsamles oplysninger via Fangstjournalen i fællesskab af DTU Aqua og en forening eller en sammenslutning. I disse situationer er DTU Aqua og den relevante forening eller sammenslutning dataansvarlige i fællesskab. Det fælles dataansvar gælder kun for selve indsamlingen af oplysninger. DTU Aqua og foreningerne og sammenslutningerne er selv dataansvarlige i forhold til den behandling af person-oplysninger, der sker efter selve indsamlingen. Du bliver gjort opmærksom på at oplysninger indsamles i fællesskab med en forening eller sammenslutning når du tilmelder dig en foreningen i Fangstjournalens indstillinger og/eller når du indrapporterer en fisketur via Fangstjournalen eller via en formular på foreningen/sammenslutningens hjemmeside(r).
Der er for den behandling DTU Aqua og en forening eller en sammenslutning er fælles om indgået en aftale om fælles dataansvar. Det væsentligste indhold af denne aftaler er, at DTU Aqua står for hovedparten af de databeskyttelsesretlige forpligtelser der er forbundet med indsamlingen. Den relevante sammenslutning eller forening står dog selv for at sørge for at have et sikre et gyldig behandlingsgrundlag for at kunne udføre den fælles behandling og at kunne dokumentere dette samt at føre en fortegnelse angående den fælles behandling. De i det følgende givne oplysninger gælder både for DTU Aquas behandling af personoplysninger i forbindelse med indsamlingen og efterfølgende. Der linkes i forbindelse med angivelse af om oplysninger indsamles i fællesskab med en forening eller sammenslutning til foreningens/sammenslutningens persondatapolitik eller relevant kontakt person. De oplysninger, herunder oplysninger om behandlingshjemmel, der gives af foreningen/sammenslutningen angående foreningens/sammenslutningens brug af person-oplysninger gælder også for de oplysninger, der indsamles af foreningen/sammenslutningen i fællesskab med DTU Aqua.

2. Hvordan kontakter du Fangstjournalen ved DTU Aqua, som er Dataansvarlige?

Fangstjournalen ved DTU Aqua er dataansvarlig for behandlingen af de persondata, som Fangstjournalen ved DTU Aqua har modtaget om dig. Du finder de relevante kontaktoplysninger her:

DTU Aqua
Vejlsøvej 39
8600 Silkeborg
Telefon: 35883116
Mail: fangstjournal@aqua.dtu.dk

3. Kontaktoplysninger på Fangstjournalen ved DTU Aquas databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Fangstjournalen ved DTU Aquas behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Fangstjournalen ved DTU Aquas databeskyttelsesrådgiver

Mail: dpo@dtu.dk

4. Formålene med og retsgrundlaget for Fangstjournalen ved DTU Aquas behandling af dine persondata og kategorier af persondata, som Fangstjournalen ved DTU Aqua behandler om dig

Når man tilmelder sig Fangstjournalen gemmer vi navn, postnummer, alder, køn, eventuelle medlemskaber af lystfiskerforeninger, email-adresse og angivet password. Disse data er alle den type persondata, der i Persondataloven er betegnet som almindelige personoplysninger. Hvis du har tilladt brug af din smartphones GPS-funktion, registrerer vi din geografiske placering, når du aktiverer app'en i forbindelse med en fisketur. Vi gemmer også navnet på den lokalitet du angiver at fiske på når du opretter en fisketur i Fangstjournalens browser version. Når du gemmer en fangst gemmer vi den geografiske placering af din position. Tilsvarende kan du angive et fangststed i browser versionen, og her gemmer vi ligeledes din position. Tilknytter du foto til dine fangster, som du tager med din smartphone, registrerer vi den geografiske placering af stedet, hvor billedet er taget og gemmer dine fotos for at kunne kvalitetssikre data gennem stikprøver af om de angivne arter stemmer overens med arterne på fotografierne. Formålet med behandlingerne er at få Fangstjournalen til at virke efter hensigten, at vedligeholde Fangstjournalen og forskning herunder rejsemønstre og tilhørende forbrug i forbindelse med fiskeri, forskning i regionale og lokale forskelle i bruger mønstre i sociodemografiske mønstre i lystfiskeri og brugeradfærd, fiskesammensætning på lokale og regionale niveauer og lystfiskerpræferencer og adfærd mv. Retsgrundlaget for Fangstjournalen ved DTU Aquas behandling af dine persondata er Persondata-forordningens (GDPR) artikel 6 stk. 1 e.

5.Videregivelse af persondata

Dine personoplysninger kan blive videregivet i forskningssammenhæng.

6.Hvordan kan du som Registreret klage til Datatilsynet?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Fangstjournalen ved DTU Aqua behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk..