Havørred

08-10-2021

Jens Kristian Knudsen
40 cm
1.0 kg
Konditionsfaktor: 1.56
Agn: Spinner
Sted: Giberå