Havørred (2 stk.)

06-07-2020

Jonas Ribergaard Rasmussen
45 cm
Agn: Spinner
Sted: Odder Å
Fisk på 42 og 45 cm.