Rekordfangster:
Regnbueørred
Odder Å
Laks
Skjern Å
Bækørred
Odder Å
Havørred
Odder Å
Gedde
Mossø
Havørred
Rævså