Fangstjournalen

Hvad er Vandmiljøagent ordningen?

Kendskab til søens vandmiljø, fx vandets klarhed kan give informationer om søens fiskebestand. Vandmiljøet spiller nemlig en stor rolle for hvilke fisk, der har mulighed for at trives i en sø. Det er et godt udgangspunkt for at kunne lave fiskepleje i søen. Læs mere her:  www.fiskepleje.dk/fiskepleje og vandmiljø.

Mangler der viden om vandmiljøet i netop den sø, du fisker i eller færdes ved, kan du melde dig som  Vandmiljøagent  og overvåge søens miljø ved at måle vandets klarhed (sigtdybde).

Hvordan melder man sig til?

Det er nemt at melde sig til. Du skal være bruger af Fangstjournalen (også selvom du ikke fisker). Under opsætningen af din profil kan du angive, at du gerne vil tilmelde dig som Vandmiljøagent og hvilken eller hvilke søer du gerne vil foretage målinger i. Herefter bliver der sendt en besked til DTU Aqua, som behandler din ansøgning.

  1. Er du allerede bruger af Fangstjournalen? Så log dig ind via forsiden. og rediger derefter din profil for at ansøge
  2. Hvis du er ny bruger, så opret en ny profil og tilmeld dig samtidigt nederst på den side

Hvad gør en Vandmiljøagent?

Som Vandmiljøagent får du tilsendt en Secchi-skive. Herefter skal du måle sigtdybden i din sø et antal gange om året, helst mindst 3-5 gange i løbet af sommerhalvåret men gerne oftere. Du må også gerne rapportere, hvis der er vandremuslinger. Læs mere om at  være Vandmiljøagent.

Det er nemt at måle sigtdybden, se  video om sigtdybde.

Du kan tjekke, om der er viden fra din sø via  Vidensbanken.

Vi sender kun Secchi-skiver ud til Vandmiljøagenter, der vil måle i søer, hvor der er almindelig adgang til fiskeriet, f.eks. hvor fiskeretten er udlejet til en forening, ved salg af dagkort eller ved "frit fiskeri". Put-and-take søer er ikke omfattet af ordningen.

Læs svaret på andre  ofte stillede spørgsmål.